سیاست گذاری کسب و کار سلامت – میزگرد در کلاب هاوس

رویداد سیاست گذاری کسب و کار سلامت با حضور تنی چند از فعالان حوزه سلامت به عنوان یک میزگرد  مجازی در کلاب هاوس برگزار شد.