گفتگوی پرورش مدیران صنعت سلامت همگام با تحولات صنعت

چگونه در صنعت سلامت متناسب با تحولات انقلاب صنعتی چهارم مدیران قابل و توانمند تربیت کنیم؟ این رویداد در روز 6 خرداد سال 1400 در محیط کلاب هاوس برگزار شد و علاوه بر سخنرانان کلیدی برخی از پیشکسوتان حوزه سلامت هم در آن به ارائه نظرات پرداختند. نظرات خود را با ما درمیان بگذارید