سیاست گذاری کسب و کار سلامت

قبل از انقلاب اداره امور مرتبط با دارو بر عهده وزارت بهداری بود و اولین قانون مرتبط با این حوزه در سال 1334 با عنوان قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب شد که در سال 1346 اصلاحیه ای نیز داشته است از آن زمان قانون گذاری جدی ای در […]