انتظار داریم نهادهای دولتی و عمومی فضای تعامل را بهبود ببخشند

نریمان صدری

نریمان صدری عضو هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران پیرامون جایگاه بخش خصوصی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: اینگونه انتظار می‌رفت که در تبیین آیین‌نامه‌ها مورد مشاوره قرار بگیریم که تا الان اینگونه بوده است، اما این مشاوره‌ها ساختارمند نیست؛ از این رو، انتظار داریم نهادهای دولتی و عمومی فضای تعامل را بهبود ببخشند. […]