Nariman Sadri

اولین کارگاه حضوری یک روزه تخصصی و آموزشی « من یک استارتاپ »(حوزه سلامت)

اولین کارگاه حضوری یکروزه آموزشی و تخصصی: «من یک استارتاپ هستم» (حوزه سلامت)

سرفصل موضوعات و بخشهای کارگاه:

درسهایی از ۷۴ کارآفرین بزرگ ایرانی
درس هایی برای پرهیز از تعارضات و اختلاف در کسب و کارهای نوپا
معرفی کلینیک استارتاپ انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران
پنل انتقال تجربه
شناخت بازار و هماهنگی محصول اولیه با اندازه بازار
ارائه بیزنس مدل U
جهانی که یک استارتاپ باید بهتر بشناسد
پنل آشنایی با ظرفیتهای همکاری و سرمایه گذاری اعضای انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران

ثبت نام: ۰۹۱۲۵۳۴۰۳۱۷

http://instagram.com/jayezeh_meli_tadavom