تعلل/ Procrastination

تعلل

تعلل/ دفع الوقت/ طفره/ تعویق تعلل یکی از ویژگی های انسان بودن است و همه ما مواردی از تعلل در زندگی روزمره داریم و انجام کاری را به دلایل مختلف عقب میاندازیم. من شانس این را داشتم که با حمایت یک مربی خوب و بعدتر با استمراری که در تمرین کردن داشتم در موارد کاری […]

دیباچه

دیباچه

در روزهای خاکستری سال کرونا ایمیلی به دستم رسید از یک دوست و همکار نزدیک به دل. پیشنهاد ساده به نظر میامد ولی من نیاز داشتم تست کنم ببینم کار من هست یا خیر. چرا تجربه هات رو در لینکدین به اشتراک نمی گذاری؟ بهش فکر نکردم. تو که در زندگی روزمره در گفتگوهای شخصی […]