Nariman Sadri

تعلل/ Procrastination

تعلل/ دفع الوقت/ طفره/ تعویق

تعلل یکی از ویژگی های انسان بودن است و همه ما مواردی از تعلل در زندگی روزمره داریم و انجام کاری را به دلایل مختلف عقب میاندازیم. من شانس این را داشتم که با حمایت یک مربی خوب و بعدتر با استمراری که در تمرین کردن داشتم در موارد کاری شیوه هایی را پیدا کنم که به من در کمتر کردن تعلل کمک کند و البته کماکان لیستی از تعلل های مختلف روزمره خود دارم و میدانید که چقدر سخت است که این لیست را صفر کنیم و حتی شاید غیر ممکن باشد. بعضی از این شیوه ها برگرفته از تحقیقاتی هست که درباره علت شناسی تعلل انجام شده است و در لینک ذیل مقاله ای از مجله هاروارد بیزینس ریویو آورده ام که به شکل خلاصه آنها را مطرح کرده است. و اما یک تجربه شخصی پرونده های باز را در ذهن خود کم کنید هر روز چه تعداد ایمیل دارید که چندین بار میخوانید ولی پاسخ به آن را عقب میاندازید. چند تصمیم مهم اقتصادی در زندگی دارید که هر شب به آن فکر می کنید ولی کماکان قدم موثری بر نداشته اید. چه تعداد پرونده و کاغذ یادداشت روی میز کار شما هست که بررسی و یا پاسخ به آنها عقب افتاده است. همین الان چند ساعتی وقت بگذارید و این موارد را تعیین تکلیف کنید شاید امروز اولین روز از یک تمرین مستمر برای ذهنی آرام تر و مسیر شغلی موثرتر برای شما باشد.

https://hbr.org/2017/10/5-research-based-strategies-for-overcoming-procrastination