رادیو

رادیو

این روزها خیلی پادکست گوش می کنم البته عادت جدیدی نیست از کودکی این لذت در من نهادینه شده است. در دوران جنگ در خانه پدربزرگم و با آنها زندگی می کردیم پدرم که نظامی بود اکثر زمان ها با ما نبود در آن دوران یک سرگرمی جدی برای من گوش دادن به رادیو بود […]