Nariman Sadri

پنل سياست گذارى و تاثير گذارى در صنعت سلامت در روز فارغ التحصيلى اولين دوره عالى مديريت كسب و كارهاى سلامت

در شش ماه گذشته شانس این را داشتم که با جمعی از استعداد های درخشان صنعت سلامت در اولین دوره ی عالی مدیریت کسب و کار های سلامت همسفر شوم امروز فارغ التحصیلی این عزیزان بود و برای این روز پنل سیاست گذاری و تاثیر گذاری در صنعت سلامت را برنامه ریزی کرده بودیم .

ابتدا آقای دکتر فرزاد پیرویان در رابطه با ساختار یک نظام سلامت خوب و منصفانه صحبت کردند و جایگاه ایران را از منظر داشتن چنین نظامی بررسی کردند پس از آن اقای ناصر ریاحی در ارتباط با بهره برداری از پتانسیل بخش خصوصی در نظام سلامت و کمک هایی که بخش خصوصی می تواند به اجرای سیاست های کلان نظام سلامت بکند ارائه نظر کردند و پنل با صحبت های اقای مهندس رهبر در رابطه با جایگاه نخبگان در روند توسعه در صنعت خاتمه پیدا کرد.

آموختن از تجربیات زیسته ی این اساتید ساعتی لذت بخش برای من و دانشجویان به وجود آورد امیدوارم فرصتی مجدد برای حضور در دوره های آتی مدرسه ی تکاپو برای من پیش بیاید.