Nariman Sadri

تفکر سریع و کند: مقدمه

هفته های شلوغی دارم درحالیکه فعالیت شرکتی که مدیرش هستم با چالشهای ارزی و بروکراسی بی انتهای اداری هر روز با بحران جدیدی همراه است در حال بستن یک قرارداد تجاری بزرگ و تاسیس یک کارخانه هستیم که می توانند فصل جدیدی برای فعالیت تیم ما باشند. همزمان در چندین شرکت دیگر مسئولیتهایی بر عهده دارم که زمان زیادی از من می گیرد اگر این فعالیتها را با طراحی دوره ای آکادمیک برای دانشجویان و آغاز به کار دو استارت آپ که در آن هم سرمایه گذارهستم و مسئولیت راهبری دارم همراه کنید می توانید حس کنید چرا در میانه هفته یک روز بعد از ظهر ذهنم کاملا قفل شد. اصلا نمی توانستم تحلیل عمیق برای مسئله ای پیچیده که در حال طراحی راه حل آن بودم داشته باشم. رفتم کنار پنجره قدی دفتر کارم و به حرکت ماشینها در بزرگراه که تصویر متحرک روبروی من است خیره شدم. روزها بود فقط بصورت خودکار فکر و عمل می کردم. تصمیم گیری های کاری ام سریع و بدون تعمق در نتایج طولانی مدت آنها بود و تلاش می کردم سریعترین تصمیم را بگیرم تا بتوانم زمان داشته باشم که ده ها تصمیم دیگر در روز بگیرم. یاد کتاب دانیل کانمن که چند سال پیش خوانده بودم افتادم “تفکر سریع و کند” این کتاب خلاصه تحقیق اوست در ارتباط با دوگانگی میان سیستم های تفکر. سیستم 1 سریع شهودی و احساسی است و سیستم 2 آهسته تر خودخواسته تر و منطقی تر است.

این کتاب بحث می کند که ما با تغییر چارچوب پرسشها و جایگزین کردن پرسشهای ساده تر چطور در تصمیم گیری های مربوط به زندگی و تجارت به بینش و شهود خود بیش از حد اطمینان می کنیم و موجب می شود تصمیمات نادرست بگیریم و چطور با شناخت پیش داوری های ذهنی از اشتباهات اجتناب کنیم.

تصمیم گرفتم این کتاب را دوباره بخوانم و تجربیات زیسته و خطاهای شناختی و تصمیم گیری که تجربه کرده ام را با شما در میان بگذارم. امیدوارم برای شما هم مفید باشد.

در این کتاب دو سیستم تفکر با شماره های 1 و 2 تمیز داده شده اند تا راحت تر برای تمرین در ذهن بمانند من به سلیقه خود کلمه سیستم را در تمرینات ام به اسم خودم تغییر دادم شاید برای شما هم پیشنهاد جالبی باشد. در تجربه این هفته با انباشت تصمیماتی که سریع باید گرفته می شدند عملا سیستم 2 یا نریمان 2 را از کار انداختم و با تکیه بر ادراکات پایه و تجربیات شناختی گذشته ام و فقط با سیستم 1 یا نریمان 1 فکر کردم. اشکال این شیوه این است که برای محاسبات پیچیده و تجربیات عمیق در طراحی راه حلهای تجاری نریمان 2 کارآمد است و باید راهکاری پیدا کنم که بتوانم خروجی نریمان 1 را با تحلیل نریمان 2 بیامیزم تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود. اولین تمرین برای هفته پیش رو این است که کمی آهسته تر مشاهده گر خود باشم و توجه کنم که کدام یک از اعمال یا تفکرات من توسط نریمان 1 و یا نریمان 2 کنترل می شوند.

“این واکنش نریمان 1 بود پیش از آنکه خطر محقق شود به آن واکنش داد”

“این نریمان 1 است که صحبت می کند سرعت ام را کم کنم و بگذارم نریمان 2 اختیار را در جلسه به دست بگیرد”

با من همراه باشید.