Nariman Sadri

تمرکز

تمرکز و توجه خدا دادی نیست باید تمرین کرد و هرچه بیشتر تمرین کنی خودآگاه تر می شوی. در دنیای دینگ و رینگ و حواس پرتی چه رهبر سازمان هستیم و چه به دنبال بهبود کیفیت زندگی خود لازم است تمرین کنیم. شاید این تمرین برای شما دقایقی مراقبه در ابتدای روز کاری باشد و یا شیوه دیگری را انتخاب کنید ولی هر چه هست تحقیقات ثابت کرده اند تمرکز توانایی ما را برای موفقیت بیشتر می کند. البته نیاز است زمانهایی به حواسمون استراحت بدهیم و در لحظه اکنون رها باشیم تا خیال بتواند اتفاقات جالبی در زندگی ما رقم بزند. گشت و گذار در طبیعت و یک آخر هفته آرام فرصتی برای رهایی ذهن است. کتاب “تمرکز” اثر دانیل گلمن و یا اگر فرصت کمتری دارید پادکست فوکوس مطالب بسیار فوق العاده ای در ارتباط با تمرکز دارد

تمرکز