Nariman Sadri

سفسطه تجاری در صنعت دارو

واردات کالاهای خارجی اگر چه ممکن است انگیزه تولیدکننده داخلی را برای تولید بیشتر از بین ببرد ولی نباید فراموش کنیم که تعامل با بازارهای بین المللی و ایجاد فضای رقابتی در تولید و تجارت منجر به رشد و بالندگی صنایع داخلی خواهد شد و تولید ملی را برای حضور در عرصه بزرگ بازارهای صادراتی آماده می کند تازه این به شرطی هست که تولید داخلی با ایجاد ارزش افزوده باشد و نه خالی کردن مواد از یک بسته بندی به بسته بندی دیگر و تولید نمایی داخلی در عین حال باید تعادلی وجود داشته باشد که حقوق مصرف کنندگان در نظر گرفته شود.

اصرار بر جلوگیری از واردات مواد اولیه دارویی که بر اساس صرفه مقیاس در دو کشور چین و هند برای تامین نیاز کل صنعت داروسازی در دنیا تولید می شود و تأکید بر تولید محصولات غیررقابتی در ایران، علاوه بر آنکه حقوق مصرف کنندگان که کارخانجات داروسازی هستند را پایمال کرده، موجب ضعف بنیان های صنعتی در کشور و اعتیاد به افیون خرید ماده اولیه از همان کشورها و انجام یکی دو فرایند میانی ساده و گاها هیچ فرایندی و از یک بسته به بسته دیگر کردن شده است. در عین حال چون بصورت کاملا طنزگونه ای قیمت گذاری مواد اولیه دارویی توسط خود صنف انجام می شود برعکس محصول نهایی کارخانجات داروسازی که قیمت گذاری کاملا کنترلی و تعزیراتی دارد قیمت گذاری این مواد اولیه هم باری اضافه تر بر دوش صنعت داروسازی کشور تحمیل کرده است. همینجا تاکید کنم که در صنف تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی دانشمندان شریفی هستند که کار علمی و صنعتی فوق العاده ای انجام می دهند و تامین کنندگان نمونه و دوست داشتنی صنعت داروسازی هستند ولی خیلی ساده ساختار طوری شکل گرفته که فقط در مدینه فاضله امکان دارد که فساد اتفاق نیفتد و کدام یکی از ما باور داریم که در مدینه فاضله زندگی میکنیم.

در اینجا یک سفسطه تجاری بزرگ وجود دارد. استدلال مدافعان این شیوه از تولید داخل این است که اگر حمایت نشوند صنعت داروسازی کشور به دلیل تحریمهای بین المللی توان تامین مواد اولیه دارویی را نخواهد داشت و کمبودهای وسیع دارو رخ خواهد داد. درحالیکه خود این شرکتها در بهترین شرایط همان ماده اولیه را از چین و هند بصورت پیش ماده یک یا دو مرحله قبل از ماده اولیه نهایی خریداری می کنند و با چند مرحله صنعتی و گاها نیمه صنعتی به ماده اولیه نهایی دست پیدا می کنند بنابراین اگر قرار باشد کمبودی پیش بیاید به دلیل تحریمها آن پیش ماده قابل تهیه شدن نیست و نهایتا تامین ماده اولیه نهایی انجام نخواهد شد.

این نوع سفسطه تجاری از انواع سفسطه های گمراه سازی است که علت جعلی هم به آن می گویند بدین معنا که چون تحریمها یک مانع بزرگ اقتصادی برای توسعه کشور است و تولید داخل ارزش است و کمبود دارو می تواند بحرانی انسانی بوجود بیاورد از مقدمات استدلال نتیجه ای گرفته می شود که جعلی است و در صورت دقت متوجه گمراه سازی در آن می شویم.

شما با چه سفسطه های تجاری برخورد کرده اید کمی با هم بیاندیشیم….