دوباره فکرکن

هفته ای که گذشت من و همکارانم زمان زیادی را صرف دوباره Read More


خودکشی

از زمانی که چند گرم ویروس توانسته ما را به غارهای تنهایی Read More


کرونا

صبح جمعه با گروهی از دوستان که علاقه مشترکی داریم رفتیم صبحانه Read More


ژاپن

“به منظور غلبه بر کووید 19 ، ترویج دسترسی عادلانه به واکسن Read MoreFacebook


Linkedin


Twitter


Pinterest

دوباره فکرکن
دسته‌بندی نشده


دوباره فکرکن

by

Nariman

سپتامبر 28, 2021
خودکشی
دسته‌بندی نشده


خودکشی

by

Nariman

سپتامبر 28, 2021
کرونا
دسته‌بندی نشده


کرونا

by

Nariman

سپتامبر 28, 2021
ژاپن
رهبری


ژاپن

by

Nariman

سپتامبر 5, 2021
مسکن
کار و زندگی


مسکن

by

Nariman

آگوست 31, 2021
دوباره فکرکن
دسته‌بندی نشده


دوباره فکرکن

by

Nariman

سپتامبر 28, 2021
خودکشی
دسته‌بندی نشده


خودکشی

by

Nariman

سپتامبر 28, 2021
کرونا
دسته‌بندی نشده


کرونا

by

Nariman

سپتامبر 28, 2021
ژاپن
رهبری


ژاپن

by

Nariman

سپتامبر 5, 2021
مسکن
کار و زندگی


مسکن

by

Nariman

آگوست 31, 2021
افغانستان
رشد فردی


افغانستان

by

Nariman

آگوست 19, 2021

دوباره فکرکن


دوباره فکرکن

هفته ای که گذشت من و همکارانم زمان زیادی را صرف دوباره برنامه ریزی کردن تامین یک داروی حیاتی کردیم که دو ماه قبل بر اساس تحلیل شرایط بازار پیش بینی کرده بودیم کمبود می شود …

خودکشی


خودکشی

از زمانی که چند گرم ویروس توانسته ما را به غارهای تنهایی خود ببرد بیست ماه می گذرد. آن هم در جهانی که به ما قول داده بود با گسترش ارتباطات اجتماعی که عصر نوین برای ما به ارمغان آورده بود تنهایی ما پایان می یابد. تجربه ارتباطی ما به واسطه فناوری دچار تحول شگرفی […]

کرونا


کرونا

صبح جمعه با گروهی از دوستان که علاقه مشترکی داریم رفتیم صبحانه در فضای باز یک رستوران که تا به امروز تجربه نکرده بودم. حدود یک ساعت و نیم با هم بودیم و تمام مدت در مورد کرونا انواع واکسنها و مشکلات کرونا صحبت کردیم شاید تنها ده دقیقه در مورد علاقه مشترکمان صحبت کردیم […]
دوباره فکرکن
دسته‌بندی نشده


دوباره فکرکن

هفته ای که گذشت من و همکارانم زمان زیادی را صرف دوباره برنامه ریزی کردن تامین یک داروی حیاتی کردیم که دو ماه قبل بر اساس تحلیل شرایط بازار پیش بینی کرده بودیم کمبود می شود …


Nariman

|
سپتامبر 28, 2021
خودکشی
دسته‌بندی نشده


خودکشی

از زمانی که چند گرم ویروس توانسته ما را به غارهای تنهایی خود ببرد بیست ماه می گذرد. آن هم در جهانی که به ما قول داده بود با گسترش


Nariman

|
سپتامبر 28, 2021
کرونا
دسته‌بندی نشده


کرونا

صبح جمعه با گروهی از دوستان که علاقه مشترکی داریم رفتیم صبحانه در فضای باز یک رستوران که تا به امروز تجربه نکرده بودم. حدود یک ساعت و نیم با


Nariman

|
سپتامبر 28, 2021
ژاپن
رهبری


ژاپن

“به منظور غلبه بر کووید 19 ، ترویج دسترسی عادلانه به واکسن ها نه تنها در … بلکه در سراسر جهان مهم است. این کشور به منظور دستیابی عادلانه به


Nariman

|
سپتامبر 5, 2021
مسکن
کار و زندگی


مسکن

چند روزی هست پا درد دارم. پشت ساق پا و مچ پای راست درد شدیدی دارد که با راه رفتن تشدید می شود حدس میزنم حرکات کششی که در یوگا


Nariman

|
آگوست 31, 2021
افغانستان
رشد فردی


افغانستان

این روزها همه درباره داستانهای تلخ افغانستان بیشتر می شنویم. به نظرم اتفاقات این همسایه شرقی باعث شد دانش عمومی و حساسیت ما نسبت به این همزبانان و مشکلات اجتماعی


Nariman

|
آگوست 19, 2021
دوباره فکرکن
دسته‌بندی نشده


دوباره فکرکن

هفته ای که گذشت من و همکارانم زمان زیادی را صرف دوباره برنامه ریزی کردن تامین یک داروی حیاتی کردیم که دو ماه قبل بر اساس تحلیل شرایط بازار پیش بینی کرده بودیم کمبود می شود …


Nariman

|
سپتامبر 28, 2021
خودکشی
دسته‌بندی نشده


خودکشی

از زمانی که چند گرم ویروس توانسته ما را به غارهای تنهایی خود ببرد بیست ماه می گذرد. آن هم در جهانی که به ما قول داده بود با گسترش


Nariman

|
سپتامبر 28, 2021
کرونا
دسته‌بندی نشده


کرونا

صبح جمعه با گروهی از دوستان که علاقه مشترکی داریم رفتیم صبحانه در فضای باز یک رستوران که تا به امروز تجربه نکرده بودم. حدود یک ساعت و نیم با


Nariman

|
سپتامبر 28, 2021
ژاپن
رهبری


ژاپن

“به منظور غلبه بر کووید 19 ، ترویج دسترسی عادلانه به واکسن ها نه تنها در … بلکه در سراسر جهان مهم است. این کشور به منظور دستیابی عادلانه به


Nariman

|
سپتامبر 5, 2021
مسکن
کار و زندگی


مسکن

چند روزی هست پا درد دارم. پشت ساق پا و مچ پای راست درد شدیدی دارد که با راه رفتن تشدید می شود حدس میزنم حرکات کششی که در یوگا


Nariman

|
آگوست 31, 2021
افغانستان
رشد فردی


افغانستان

این روزها همه درباره داستانهای تلخ افغانستان بیشتر می شنویم. به نظرم اتفاقات این همسایه شرقی باعث شد دانش عمومی و حساسیت ما نسبت به این همزبانان و مشکلات اجتماعی


Nariman

|
آگوست 19, 2021
دوباره فکرکن


Nariman

Administrator
سپتامبر 28, 2021
دسته‌بندی نشده


دوباره فکرکن

هفته ای که گذشت من و همکارانم زمان زیادی را صرف دوباره برنامه ریزی کردن تامین یک داروی حیاتی کردیم که دو ماه قبل بر اساس تحلیل شرایط بازار پیش بینی کرده بودیم کمبود می شود …

دسته‌بندی نشده
سپتامبر 28, 2021
خودکشی


Nariman

Administrator
سپتامبر 28, 2021
دسته‌بندی نشده


خودکشی

از زمانی که چند گرم ویروس توانسته ما را به غارهای تنهایی خود ببرد بیست ماه می گذرد. آن هم در جهانی که به ما قول داده بود با گسترش

دسته‌بندی نشده
سپتامبر 28, 2021
کرونا


Nariman

Administrator
سپتامبر 28, 2021
دسته‌بندی نشده


کرونا

صبح جمعه با گروهی از دوستان که علاقه مشترکی داریم رفتیم صبحانه در فضای باز یک رستوران که تا به امروز تجربه نکرده بودم. حدود یک ساعت و نیم با

دسته‌بندی نشده
سپتامبر 28, 2021
ژاپن


Nariman

Administrator
سپتامبر 5, 2021
رهبری


ژاپن

“به منظور غلبه بر کووید 19 ، ترویج دسترسی عادلانه به واکسن ها نه تنها در … بلکه در سراسر جهان مهم است. این کشور به منظور دستیابی عادلانه به

رهبری
سپتامبر 5, 2021
مسکن


Nariman

Administrator
آگوست 31, 2021
کار و زندگی


مسکن

چند روزی هست پا درد دارم. پشت ساق پا و مچ پای راست درد شدیدی دارد که با راه رفتن تشدید می شود حدس میزنم حرکات کششی که در یوگا

کار و زندگی
آگوست 31, 2021
LATEST NEWSدوباره فکرکن


دسته‌بندی نشده

Nariman

سپتامبر 28, 2021


دوباره فکرکن

هفته ای که گذشت من و همکارانم زمان زیادی را صرف دوباره برنامه ریزی کردن تامین یک داروی حیاتی کردیم که دو ماه قبل بر اساس تحلیل شرایط بازار پیش بینی کرده بودیم کمبود می شود …

خودکشی


دسته‌بندی نشده

Nariman

سپتامبر 28, 2021


خودکشی

از زمانی که چند گرم ویروس توانسته ما را به غارهای تنهایی خود ببرد بیست ماه می گذرد. آن هم در جهانی که به ما قول داده بود با گسترش

کرونا


دسته‌بندی نشده

Nariman

سپتامبر 28, 2021


کرونا

صبح جمعه با گروهی از دوستان که علاقه مشترکی داریم رفتیم صبحانه در فضای باز یک رستوران که تا به امروز تجربه نکرده بودم. حدود یک ساعت و نیم با

ژاپن


رهبری

Nariman

سپتامبر 5, 2021


ژاپن

“به منظور غلبه بر کووید 19 ، ترویج دسترسی عادلانه به واکسن ها نه تنها در … بلکه در سراسر جهان مهم است. این کشور به منظور دستیابی عادلانه به

مسکن


کار و زندگی

Nariman

آگوست 31, 2021


مسکن

چند روزی هست پا درد دارم. پشت ساق پا و مچ پای راست درد شدیدی دارد که با راه رفتن تشدید می شود حدس میزنم حرکات کششی که در یوگا

افغانستان


رشد فردی

Nariman

آگوست 19, 2021


افغانستان

این روزها همه درباره داستانهای تلخ افغانستان بیشتر می شنویم. به نظرم اتفاقات این همسایه شرقی باعث شد دانش عمومی و حساسیت ما نسبت به این همزبانان و مشکلات اجتماعی

start
end
09/28
2021
دوباره فکرکن
دسته‌بندی نشده


دوباره فکرکن

publish on
سپتامبر 28, 2021

هفته ای که گذشت من و همکارانم زمان زیادی را صرف دوباره برنامه ریزی کردن تامین یک داروی حیاتی کردیم که دو ماه قبل بر اساس تحلیل شرایط بازار پیش بینی کرده بودیم کمبود می شود …

by

Nariman

|
0 Comments
start
end
09/28
2021
خودکشی
دسته‌بندی نشده


خودکشی

publish on
سپتامبر 28, 2021

از زمانی که چند گرم ویروس توانسته ما را به غارهای تنهایی خود ببرد بیست ماه می گذرد. آن هم در جهانی که به ما قول داده بود با گسترش

by

Nariman

|
0 Comments
start
end
09/28
2021
کرونا
دسته‌بندی نشده


کرونا

publish on
سپتامبر 28, 2021

صبح جمعه با گروهی از دوستان که علاقه مشترکی داریم رفتیم صبحانه در فضای باز یک رستوران که تا به امروز تجربه نکرده بودم. حدود یک ساعت و نیم با

by

Nariman

|
0 Comments
start
end
09/05
2021
ژاپن
رهبری


ژاپن

publish on
سپتامبر 5, 2021

“به منظور غلبه بر کووید 19 ، ترویج دسترسی عادلانه به واکسن ها نه تنها در … بلکه در سراسر جهان مهم است. این کشور به منظور دستیابی عادلانه به

by

Nariman

|
0 Comments
start
end
08/31
2021
مسکن
کار و زندگی


مسکن

publish on
آگوست 31, 2021

چند روزی هست پا درد دارم. پشت ساق پا و مچ پای راست درد شدیدی دارد که با راه رفتن تشدید می شود حدس میزنم حرکات کششی که در یوگا

by

Nariman

|
0 Comments
start
end
08/19
2021
افغانستان
رشد فردی


افغانستان

publish on
آگوست 19, 2021

این روزها همه درباره داستانهای تلخ افغانستان بیشتر می شنویم. به نظرم اتفاقات این همسایه شرقی باعث شد دانش عمومی و حساسیت ما نسبت به این همزبانان و مشکلات اجتماعی

by

Nariman

|
0 Comments

آزادی


آینده


افغانستان


انتخابات


بازنگری


پرواز


پیام تولد


پیش داوری


تجارت


تغییر مثبت


حاکمیت شرکتی


خشکسالی


خطای شناختی


خوزستان


دسترس پذیری


دیجیتال


سفسطه


سلامت


سهولت شناختی


سیاستگذاری


شکست


صنعت دارو


صنعت سلامت


کسب و کار


مدرسه تکاپو


مدیر


مسکن


نفکر سریع و کند


450
Likes


3000
Followers


2000000
Subscriber


105000
Followers

سیاست گذاری کسب و کار سلامت


سیاست گذاری کسب و کار سلامتNariman

نوامبر 27, 2021
//
0 Comments
پنل سياست گذارى و تاثير گذارى در صنعت سلامت در روز فارغ التحصيلى اولين دوره عالى مديريت كسب و كارهاى سلامت


پنل سياست گذارى و تاثير گذارى در صنعت سلامت در روز فارغ التحصيلى اولين دوره عالى مديريت كسب و كارهاى سلامتNariman

نوامبر 26, 2021
//
0 Comments
post page 2


post page 2Nariman

نوامبر 22, 2021
//
0 Comments
اخبار


اخبارNariman

نوامبر 22, 2021
//
0 Comments
news2


news2Nariman

نوامبر 22, 2021
//
0 Comments
sample


sampleNariman

نوامبر 20, 2021
//
0 Comments
Biography


BiographyNariman

نوامبر 2, 2021
//
0 Comments
Contact


ContactNariman

نوامبر 2, 2021
//
0 Comments
test


testNariman

نوامبر 1, 2021
//
0 Comments
Home


HomeNariman

اکتبر 22, 2021
//
0 Comments
دوباره فکرکن
دسته‌بندی نشده


دوباره فکرکنNariman

سپتامبر 28, 2021
//
0 Comments
خودکشی
دسته‌بندی نشده


خودکشیNariman

سپتامبر 28, 2021
//
0 Comments
سیاست گذاری کسب و کار سلامت

سیاست گذاری کسب و کار سلامت

پنل سياست گذارى و تاثير گذارى در صنعت سلامت در روز فارغ التحصيلى اولين دوره عالى مديريت كسب و كارهاى سلامت

پنل سياست گذارى و تاثير گذارى در صنعت سلامت در روز فارغ التحصيلى اولين دوره عالى مديريت كسب و كارهاى سلامت

post page 2

post page 2

اخبار

اخبار

news2

news2

sample

sample

Biography

Biography

Contact

Contact

test

test

Home

Home

دوباره فکرکن

دوباره فکرکن

خودکشی

خودکشی

دوباره فکرکن
دسته‌بندی نشده


دوباره فکرکن

سپتامبر 28, 2021
by

Nariman


Read More

خودکشی
دسته‌بندی نشده


خودکشی

سپتامبر 28, 2021
by

Nariman


Read More

کرونا
دسته‌بندی نشده


کرونا

سپتامبر 28, 2021
by

Nariman


Read More

ژاپن
رهبری


ژاپن

سپتامبر 5, 2021
by

Nariman


Read More

مسکن
کار و زندگی


مسکن

آگوست 31, 2021
by

Nariman


Read More

افغانستان
رشد فردی


افغانستان

آگوست 19, 2021
by

Nariman


Read More

انصاف در محیط کار
رهبری


انصاف در محیط کار

آگوست 6, 2021
by

Nariman


Read More

شکست ملت
رشد فردی


شکست ملت

جولای 29, 2021
by

Nariman


Read More

خوزستان
کار و زندگی


خوزستان

جولای 23, 2021
by

Nariman


Read More

سفسطه مصادره به مطلوب
کار و زندگی


سفسطه مصادره به مطلوب

جولای 9, 2021
by

Nariman


Read More

سفسطه تجاری در صنعت دارو
کار و زندگی


سفسطه تجاری در صنعت دارو

جولای 1, 2021
by

Nariman


Read More

سفسطه
رشد فردی


سفسطه

ژوئن 24, 2021
by

Nariman


Read More

تفکر سریع و کند: پیش داوری بازنگری
رشد فردی


تفکر سریع و کند: پیش داوری بازنگری

ژوئن 17, 2021
by

Nariman


Read More

تفکر سریع و کند: دسترس پذیری
رشد فردی


تفکر سریع و کند: دسترس پذیری

ژوئن 11, 2021
by

Nariman


Read More

گفتگوی پرورش مدیران صنعت سلامت همگام با تحولات صنعت
دوره و سخنرانی


گفتگوی پرورش مدیران صنعت سلامت همگام با تحولات صنعت

می 28, 2021
by

Nariman


Read More

تفکر سریع و کند: سهولت شناختی
رشد فردی


تفکر سریع و کند: سهولت شناختی

می 27, 2021
by

Nariman


Read More

سیاست گذاری کسب و کار سلامت – میزگرد در کلاب هاوس
دوره و سخنرانی


سیاست گذاری کسب و کار سلامت – میزگرد در کلاب هاوس

می 23, 2021
by

Nariman


Read More

تفکر سریع و کند: تداعی گر
رشد فردی


تفکر سریع و کند: تداعی گر

می 21, 2021
by

Nariman


Read More

وبینار تحولات، روند ها و کسب و کارهای آینده در حوزه سلامت
دوره و سخنرانی


وبینار تحولات، روند ها و کسب و کارهای آینده در حوزه سلامت

می 15, 2021
by

Nariman


Read More

تفکر سریع و کند: خویشتن داری
رشد فردی


تفکر سریع و کند: خویشتن داری

می 14, 2021
by

Nariman


Read More

تفکر سریع و کند: توجه و تلاش
رشد فردی


تفکر سریع و کند: توجه و تلاش

می 6, 2021
by

Nariman


Read More

تفکر سریع و کند: مقدمه
رشد فردی


تفکر سریع و کند: مقدمه

آوریل 29, 2021
by

Nariman


Read More

ترغیب – هفتم: کمبود
رشد فردی


ترغیب – هفتم: کمبود

آوریل 22, 2021
by

Nariman


Read More

ترغیب – ششم: اقتدار
رشد فردی


ترغیب – ششم: اقتدار

آوریل 15, 2021
by

Nariman


Read More

ترغیب – پنجم: علاقه داشتن
رشد فردی


ترغیب – پنجم: علاقه داشتن

آوریل 8, 2021
by

Nariman


Read More

ترغیب – چهارم: تایید اجتماعی
رشد فردی


ترغیب – چهارم: تایید اجتماعی

آوریل 1, 2021
by

Nariman


Read More

ترغیب – سوم: تعهد و ثبات
رشد فردی


ترغیب – سوم: تعهد و ثبات

مارس 25, 2021
by

Nariman


Read More

ترغیب – دوم: عمل متقابل
رشد فردی


ترغیب – دوم: عمل متقابل

مارس 18, 2021
by

Nariman


Read More

ترغیب – اول: اصل تضاد
رشد فردی


ترغیب – اول: اصل تضاد

مارس 11, 2021
by

Nariman


Read More

کار عمیق
رشد فردی


کار عمیق

مارس 4, 2021
by

Nariman


Read More

رهبری در بحران
رهبری


رهبری در بحران

فوریه 25, 2021
by

Nariman


Read More

تمرکز
رشد فردی


تمرکز

فوریه 12, 2021
by

Nariman


Read More

هارمونی بین زندگی شخصی و شغل
کار و زندگی


هارمونی بین زندگی شخصی و شغل

فوریه 11, 2021
by

Nariman


Read More

تعلل/ Procrastination
رشد فردی


تعلل/ Procrastination

فوریه 10, 2021
by

Nariman


Read More

دوباره فکرکن
دسته‌بندی نشده


دوباره فکرکن

سپتامبر 28, 2021
by

Nariman


Read More

خودکشی
دسته‌بندی نشده


خودکشی

سپتامبر 28, 2021
by

Nariman


Read More

کرونا
دسته‌بندی نشده


کرونا

سپتامبر 28, 2021
by

Nariman


Read More

ژاپن
رهبری


ژاپن

سپتامبر 5, 2021
by

Nariman


Read More

دوباره فکرکن
دسته‌بندی نشده
دسته‌بندی نشده
by

Nariman

//
سپتامبر 28, 2021


دوباره فکرکن

هفته ای که گذشت من و همکارانم زمان زیادی را صرف دوباره برنامه ریزی کردن تامین یک داروی حیاتی کردیم که دو ماه قبل بر اساس تحلیل شرایط بازار پیش بینی کرده بودیم کمبود می شود …

01
خودکشی
دسته‌بندی نشده
دسته‌بندی نشده
by

Nariman

//
سپتامبر 28, 2021


خودکشی

از زمانی که چند گرم ویروس توانسته ما را به غارهای تنهایی خود ببرد بیست ماه می گذرد. آن هم در جهانی که به ما قول داده بود با گسترش

02
کرونا
دسته‌بندی نشده
دسته‌بندی نشده
by

Nariman

//
سپتامبر 28, 2021


کرونا

صبح جمعه با گروهی از دوستان که علاقه مشترکی داریم رفتیم صبحانه در فضای باز یک رستوران که تا به امروز تجربه نکرده بودم. حدود یک ساعت و نیم با

03
ژاپن
رهبری
رهبری
by

Nariman

//
سپتامبر 5, 2021


ژاپن

“به منظور غلبه بر کووید 19 ، ترویج دسترسی عادلانه به واکسن ها نه تنها در … بلکه در سراسر جهان مهم است. این کشور به منظور دستیابی عادلانه به

04
مسکن
کار و زندگی
کار و زندگی
by

Nariman

//
آگوست 31, 2021


مسکن

چند روزی هست پا درد دارم. پشت ساق پا و مچ پای راست درد شدیدی دارد که با راه رفتن تشدید می شود حدس میزنم حرکات کششی که در یوگا

05
افغانستان
رشد فردی
رشد فردی
by

Nariman

//
آگوست 19, 2021


افغانستان

این روزها همه درباره داستانهای تلخ افغانستان بیشتر می شنویم. به نظرم اتفاقات این همسایه شرقی باعث شد دانش عمومی و حساسیت ما نسبت به این همزبانان و مشکلات اجتماعی

06
دوباره فکرکن
دسته‌بندی نشده
دسته‌بندی نشده
by

Nariman

//
سپتامبر 28, 2021


دوباره فکرکن

هفته ای که گذشت من و همکارانم زمان زیادی را صرف دوباره برنامه ریزی کردن تامین یک داروی حیاتی کردیم که دو ماه قبل بر اساس تحلیل شرایط بازار پیش بینی کرده بودیم کمبود می شود …

01
خودکشی
دسته‌بندی نشده
دسته‌بندی نشده
by

Nariman

//
سپتامبر 28, 2021


خودکشی

از زمانی که چند گرم ویروس توانسته ما را به غارهای تنهایی خود ببرد بیست ماه می گذرد. آن هم در جهانی که به ما قول داده بود با گسترش

02
کرونا
دسته‌بندی نشده
دسته‌بندی نشده
by

Nariman

//
سپتامبر 28, 2021


کرونا

صبح جمعه با گروهی از دوستان که علاقه مشترکی داریم رفتیم صبحانه در فضای باز یک رستوران که تا به امروز تجربه نکرده بودم. حدود یک ساعت و نیم با

03
ژاپن
رهبری
رهبری
by

Nariman

//
سپتامبر 5, 2021


ژاپن

“به منظور غلبه بر کووید 19 ، ترویج دسترسی عادلانه به واکسن ها نه تنها در … بلکه در سراسر جهان مهم است. این کشور به منظور دستیابی عادلانه به

04
مسکن
کار و زندگی
کار و زندگی
by

Nariman

//
آگوست 31, 2021


مسکن

چند روزی هست پا درد دارم. پشت ساق پا و مچ پای راست درد شدیدی دارد که با راه رفتن تشدید می شود حدس میزنم حرکات کششی که در یوگا

05
افغانستان
رشد فردی
رشد فردی
by

Nariman

//
آگوست 19, 2021


افغانستان

این روزها همه درباره داستانهای تلخ افغانستان بیشتر می شنویم. به نظرم اتفاقات این همسایه شرقی باعث شد دانش عمومی و حساسیت ما نسبت به این همزبانان و مشکلات اجتماعی

06
1
دوباره فکرکن


دوباره فکرکن

هفته ای که گذشت من و همکارانم زمان زیادی را صرف دوباره برنامه ریزی کردن تامین یک داروی حیاتی کردیم که دو ماه قبل بر اساس تحلیل شرایط بازار پیش…
سپتامبر 28, 2021
2
خودکشی


خودکشی

از زمانی که چند گرم ویروس توانسته ما را به غارهای تنهایی خود ببرد بیست ماه می گذرد. آن هم در جهانی که به ما قول داده بود با گسترش

سپتامبر 28, 2021
3
کرونا


کرونا

صبح جمعه با گروهی از دوستان که علاقه مشترکی داریم رفتیم صبحانه در فضای باز یک رستوران که تا به امروز تجربه نکرده بودم. حدود یک ساعت و نیم با

سپتامبر 28, 2021
4
ژاپن


ژاپن

“به منظور غلبه بر کووید 19 ، ترویج دسترسی عادلانه به واکسن ها نه تنها در … بلکه در سراسر جهان مهم است. این کشور به منظور دستیابی عادلانه به

سپتامبر 5, 2021
5
مسکن


مسکن

چند روزی هست پا درد دارم. پشت ساق پا و مچ پای راست درد شدیدی دارد که با راه رفتن تشدید می شود حدس میزنم حرکات کششی که در یوگا

آگوست 31, 2021
6
افغانستان


افغانستان

این روزها همه درباره داستانهای تلخ افغانستان بیشتر می شنویم. به نظرم اتفاقات این همسایه شرقی باعث شد دانش عمومی و حساسیت ما نسبت به این همزبانان و مشکلات اجتماعی

آگوست 19, 2021
Slide 1 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick HereSlide 2 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick HereSlide 3 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick Here
Previous
Next